Hata mesajı

Notice: Undefined index: rule_themes in css_injector_init() (line 53 of /var/www/drupal/public_html/sites/all/modules/css_injector/css_injector.module).

Çalışma Alanlarımız - Areas of Activity

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Resmi Gazetenin 26 Haziran 2005 25857 nci sayısında yayınlanan yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.      
 
 
Merkezin Faaliyet Alanları
a)       Türkiye’nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik, jeopolitik ve stratejik yapısına yönelik bilimsel yöntemlerle araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmak
b)       Akdeniz’e ve Karadeniz’e kıyısı olan komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle ilgili tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak bilimsel araştırma yapmak ve yayımlamak,
c)       Ülkelerin, küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerini yapılacak araştırmalarla değerlendirmek ve bunlarla ilgili öngörülerde bulunmak,
d)       Diğer ülkelerdeki stratejik araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak çalışmalar yapmak,
e)       Çağdaş uzaktan eğitim tekniklerini de kullanarak Türkiye’ye yönelik olumsuz önyargıları gidermek amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
f)        Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak ve bunları desteklemek,
g)       Araştırma projeleri geliştirmek, araştırmalar yapmak ve yaptırmak,
h)       Merkezin faaliyetlerine uygun başta eğitim olmak üzere diğer görevleri yerine getirmek.

--------

 

a) to conduct research, studies and make evaluations on Turkey's regional historical, cultural, political, economic, legal, sociological, geopolitical and strategic strategies based on  scientific methods covering bilateral and multilateral international relations;

b) to carry out and publish scientific research on the historical, political, economic and cultural relationship to neighbouring countries in the  Mediterranean Sea and the Black Sea area, in terms of improvement of cooperation and development;

c) to assess research and locate forecasts related to these assessments on the strategic role played nationally, globally and in the regional area;
d) to carry out research and conduct joint studies exploring possibilities for cooperation with strategic research centres in other countries;
e) to find activities employing modern techniques in distance education in order to eliminate the negative prejudices against Turkey;
f) To organize national and international scientific meetings, and to attend such organized meetings and support them; 
g)  to develop research projects, conduct research and to have the research realized;
h) to primarily fulfil other duties in accordance with the Centre's activities, particularly in terms of education.