Hoşgeldiniz

Küreselleşen dünyada toplumların refahını artırmak için sadece ülke sınırları içerisinde yaşanan gelişmelerin analiz edilmesinin yeterli olmadığı aşikardır. Türkiye’de ve dünyada stratejik öneme sahip gelişmelerin değerlendirilmesi, ülkelerin, küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerinin analiz edilmesi ve işbirliği olanaklarının araştırılması gerekmektedir.

ANASAM, bu gereklilik kapsamında 2019 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecine girmiş ve çalışmalarına başlamıştır. ANASAM, küresel ve bölgesel çaptaki gelişmeleri ve olayları değerlendirme ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geniş yayın ve bilimsel toplantılar ile akademik çevrelerin ve komuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Doç. Dr. Gökhan GÜNEYSU
ANASAM MÜDÜRÜ

Subscribe to Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi RSS